Eneagramski tip 2 – DAJALEC

Zelo radodaren, ljubezniv, prijateljski in požrtvovalen. Potrebuje občutek, da je ljubljen in komu potreben. Zelo občutljiv je za kritiko.

Govori s čustvenim nabojem in pretirava v rabi pridevnikov. Rad govori o drugih ljudeh in razlaga o svojih boleznih. Pogosto se pohvali s svojimi dobrimi deli.             Kaže čustva in dramatizira. Nikoli ne pride brez darila. Izčrpava se za dobro drugih. Zna biti manipulativen in posesiven.

Opazi druge ljudi in njihove potrebe.