Eneagramski tip 6 – PREVIDNEŽ

Stremi k varnosti in ne mara hitrih sprememb. Predan tradiciji. Delaven, energičen in odgovoren, hkrati pa nestrpen in zelo nervozen. Pripadnik skupine.

Veliko govori o svojih skrbeh in je izredno pesimističen. Vedno govori kot del skupine. V pogovoru pogosto ponavlja in na dolgo razlaga določene stvari.

Močno izraža čustva in se pogosto pretvarja. Veliko se pritožuje in preizkuša lojalnost bližnjih. Težko se odloča.

Opazi kaj gre lahko narobe.