Eneagramski tip 9 – MIROVNIK 

 

Prilagodljiv, ustrežljiv in zaupanja vreden. Je iskren in brez skrivnih motivov. Želi biti v dobrih odnosih z vsemi ljudmi in stremi k miru.

Govori na dolgo in široko ter se pogosto oddaljil od glavne teme. Besede večkrat ponavlja, ker misli, da bo s tem dosegel večji učinek.

Skriva svoja čustva. Pogosto je zasanjan. Težko se osredotoči in se hitro zmede. Upira se s trmo in ignoriranjem.

Ne opazi niti samega sebe.