Hipokrat-Galenova tipologija temperamenta

Grški zdravnik Hipokrat je leta 400 pr. n. št.  skušal pojasniti, od kod izvirajo razlike v osebnostnih lastnostih, ki jih najdemo med ljudmi. Za Hipokrata so bili najpomembnejši sokovi kri, žolč, sluz in vranični sok. Bolj so sokovi v ravnovesju, bolj je uravnoteženo in zdravo ravnanje človeka Če kateri od sokov prevladuje se to kaže v človeškem vedenju.

Na podlagi teh štirih sokov je Hipokrat ljudi razvrstil v štiri tipe temperamenta (sangvinik, kolerik, flegmatik in melanholik).

Hipokratov nauk je v obdobju rimskega cesarstva dopolnil Galen. To razdelitev je zdaj poznamo kot Hipokrat-Galenova tipologija temperamenta.