O Eneagramu

Kaj je Eneagram?

Eneagram pomeni krog, v katerem je devet točk med seboj povezanih s puščicami, oštevilčenih od 1 do 9, v smeri urinega kazalca, pod pogojem, da število 9 leži na točki opoldne.
Točke 3 → 9 → 6 → 3 so povezane v enakostranični trikotnik in 1 → 4 → 2 → 8 → 5 → 7 → 1 v šesterokonik.
Eneagram opredeli devet tipov osebnostnih lastnosti po devetihpasteh, strasteh in glavnih grehih“.  Te “grehe” razumemo tudi kot obrambne mehanizme, ki človeku služijo,  da se spopada s svetom. Teh obrambnih mehanizmov se človek nauči že kot otrok in z nim rastejo.
Tudi prirojene osebnostne lastnosti imajo določeno vlogo.

 

Eneagram – Ogledalo duše

Vsak posameznik ne uresničuje vseh lastnosti „svojega” tipa v polnosti in na isti način. Vsak posameznik se lahko preizkusi v ogledalu tega opisa. K spoznavanju samega sebe spada tudi ugotovitev: “Jaz nisem čisto tak!” ali pri drugem tipu najdemo lastnosti za katere menimo, da so naše.

 

Obstaja devet modelov ali »tipov« človeške psihe. Vsak od njih je natančno opredeljen v skladu s seznamom specifičnih kvalitet (intelektualni, čustveni, relacijski), pozitivnih in negativnih.
Avtorji, kot so R. Rohr in A. Ebert so posamezne tipe povezali z določenimi barvami,
živalmi, znanimi osebnostmi, toni glasbene lestvice,  položajem planetov, pa vse do odnosov z narodi in določenimi jedmi.
S pomočjo nekaterih skupnih lastnosti in psiholoških testov lahko oseba sama določi kateremu eneagramskemu tipu pripada (št. eneagrama) in tako s spoznavanjem razkrivajo lastnosti svoje osebnosti,  tudi tistih, ki jih pogosto prezrejo in tako rastejo v samospoznanju-razsvetjenju.

Namen in uporabnost Eneagrama

– Spoznati-poznati sebe
– Spoznanje drugega
– Timsko in vodstveno delo, pedagoško delo, coaching…