Krila

Večina, ne pa vsi, teoretiki Eneagrama osebnosti učijo, da se osnovni tip osebe spreminja, vsaj do neke mere, oziroma spremembe nastanejo zaradi dinamike osebnosti dveh sosednjih vrst. Ti dve vrsti se pogosto imenujejo »krila «.