Simbol in oblika eneagrama

Simbol eneagrama

Eneagram je sestavljenka in izvira iz grških besed

ennea = devet in gramma = črka, točka

Pomeni devet točk, ki žarijo iz ene središčne Božje ljubezni, zato mu pravijo tudi „Božje obličje.
Devet točk na krogu dobimo tako, da so točke enako oddaljene (40 ° narazen) med seboj.
Točke (Eneagramski tipi ali točke) so povezane z zanimivo serijo linij, ki so simetrično navpične, ni vodoravnih.
Skupina tipov se po eneagramu razvrsti v smeri urnega kazalca. Po trije tipi se povežejo v eno skupino.

 

Oblika Eneagrama

Eneagram je sestavljen iz treh likov: kroga, enakostraničnega trikotnika in nepravilnega šest kotnika.
Devet točk iz trikotnika in šestkotnika je povezanih s krožnico.

 

Obstajajo tri bistvene značilnosti, ki so krog, točke, linije.

Krog predstavlja celovitost.
Točke, ki predstavljajo devet različnih načinov, na katere življenje lahko manifestira.
Črte, energična vezi, ki povezujejo dele z celota

 

Geometrija Eneagrama ima globok pomeni. Služi kot simbolno opozorilo o naravi življenja in življenjskih procesov.