Tri središča

Tri središča ali centri

V zahodnem svetu je glava edina  gonilna sila. Eneagram pa nam pokaže, da so tudi čustva in telo zelo pomembni za naše ravnanje in sodelovanje z zunanjim svetom.

Telo ali naročje

 je središče nagonov – imenujem ga  tudi nagonski človek (skupina tipov 8, 9, 1)

Srce

 je  središče čustev,čutenj – imenujemo ga tudi družabni človek (skupina tipov 2, 3, 4)

Glava 

je središče spoznanj, mišljenja – imenujemo ga  tudi razumski človek (skupina tipov 5, 6, 7)

 

Pri vsakem eneagramskem tipu prevladuje eno od omenjenih telesnih področij, to pomeni, da je človek podvržen določeni enostranskosti.

Da bi človek celostno dozorel,  potrebuje spodbude, impulze in določeno obliko duhovnosti, ki mu lahko pomaga, da bi prerasel svojo enostranskost.